Jägarexamen

På Säve skyttecenter arbetar vi med den praktiska delen av jägarexamen dvs skytteproven och även provtillfällen för de teoretiska proven. Erfarna instruktörer hjälper till på alla sätt för att eleven ska känna sig säker i sitt skytte.

Det är Naturvårdsverket som fastställer reglerna och innan ett praktiskt prov får göras måste man bli godkänd i det teoretiska provet men självfallet får man träna.

 

Anmälan sker i första hand via e-post jagarexamen@hisingengoteborg-jvk.se 

Sekundärt via telefon: Lars Nilsson 0724 – 52 37 00

 

Hageldelen omfattar:

Säker vapenhantering
Avståndsbedömning
Lerduveskytte
Löpande markmål

Kuldelen omfattar:

Säker vapenhantering
Precisionsskytte

Högviltprovet omfattar:

3 godkända serier (alla skotten inom träffområdet) vid samma tillfälle och man får maximalt skjuta 9 serier.

 

Instruktörer i hagelskytte
Osvaldo Gamboa   070 494 36 54
Ulf Jarl                    076 812 71 79

Instruktörer i kulskytte:
Ulf Jarl                    076 812 71 79
Osvaldo Gamboa   070 494 36 54
Stig Bolander         072 452 34 00
Curt Johannesson 070 604 05 00
Lars Nilsson           072 452 37 00

 

Hisingen Göteborg JVK i bilder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Arkiv