Jägarexamen

På Säve skyttecenter arbetar vi med den praktiska delen av jägarexamen dvs skytteproven och även provtillfällen för de teoretiska proven. Erfarna instruktörer hjälper till på alla sätt för att eleven ska känna sig säker i sitt skytte.

Det är Naturvårdsverket som fastställer reglerna och innan ett praktiskt prov får göras måste man bli godkänd i det teoretiska provet men självfallet får man träna.

 

Anmälan sker primärt via e-post jagarexamen@hisingengoteborg-jvk.se 

Sekundärt via telefon: Lars Nilsson 0709 87 08 30

 

Hageldelen omfattar:

Säker vapenhantering
Avståndsbedömning
Lerduveskytte
Löpande markmål

Kuldelen omfattar:

Säker vapenhantering
Precisionsskytte

Högviltprovet omfattar:

3 godkända serier (alla skotten inom träffområdet) vid samma tillfälle och man får maximalt skjuta 9 serier.

Våra instruktörer är:
Hagelskytte: Leif Andersson 070 319 12 50
Osvaldo Gamboa  070 494 36 54
Kulskytte: Tage Andersson 073 038 82 10
Curt Johannesson 070 604 05 00
Lars Nilsson 0709 87 08 30

Bokning av träningstid görs direkt med instruktörerna.

Utbildade & godkända provledare med lång erfarenhet som jägare:
Provledare
Lars Nilsson 0709 87 08 30 – Huvudansvarig
Bertil Palm 070 653 91 07 
Tage Andersson 073 038 82 10
Curt Johannesson 070 604 05 00
Glenn Berntsson 070 651 79 69
Douglas Thisell 070 374 05 00
Charlie Thisell 073 201 98 20
Tarmo Honkavaara 0705 26 88 27
Peter Edberg 0707 92 29 46

Samordnare Bertil Palm 070 653 91 07

Hisingen Göteborg JVK i bilder

Aktiviteter

Anmälan kan krävas, Läs mer under varje aktivitet!

Prenumerera på våra e-postutskick

Arkiv