Styrelsen 2017

Bilder på personer i styrelsen:

Jan Jacobsson

Bild 1 av 10

ordförande

Lista på funktionärer: 

Ordförande Jan Jacobsson
Vice Ordförande Tarmo Honkavaara
Sekreterare Kristina Eberth
Kassör Ralf Zackrisson
Ledamot Peter Edberg
Lars Nilsson
Birgitta Rundberg
Stefan Alfredsson
 Lennart Levin
Suppleanter Curt Johannesson
Stig Bolander
Glenn Berntsson
Fredrik Eriksson
Revisorer Ulf Tollhage
John-Fredrik Grönvall
Revisorssuppleanter Ann-Sofie Johansson
Lennart Andersson
Valberedning Douglas Thisell
Karoline Magnusson
Jimmie Lindblom
 
Webmaster Rikard Reijer
Studieombud  Tarmo Honkavaara
Ungdomsansvarig  Stefan Alfredsson
Banchef Lennart Levin
Älgbaneansvarig Stig Bolander
Hagelbaneansvarig Peter Edberg
Jägarexamensansvarig Lars Nilsson
Kvinnligt nätverk JAQT Birgitta Rundberg
Hund Peter Thisell
Jakt & Fauna Tarmo Honkavaara
Samordnare viltolyckor Ralf Zackrisson
 Tarmo Honkavaara
Viltrapportör Lennart Levin
 
   

 

Hisingen Göteborg JVK i bilder

Aktiviteter

Anmälan kan krävas, Läs mer under varje aktivitet!

Arkiv