Skjutförbud på älgbanan pga tjäle

Vintern är på intåg och det har börjat frysa i kulfången på kulbanorna.
Det innebär att vi just nu har skjutförbud på älgbanan där tjälen hunnit bli så pass tjock att vi bedömer att det inte är säkert att skjuta pga risken för rikoschetter.

Inskjutningsbanan har inte drabbats lika hårt utan den är fortfarande möjlig att använda.

Vi kommer att hålla banornas status uppdaterad i kalendern under vintern.
Vänligen titta där innan ni bokar tid för inskjutning, träning, uppskjutning etc.
Kalendern hittar ni under fliken Skjutbana.

Publicerad i Blogginlägg

Hisingen Göteborg JVK i bilder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Arkiv