Priser

Prislista gällande från 2017-04-01

Banmedlemskap: 200:-

Älgbana
Banmedlem 20:- per serie om 4 skott
Övriga 30:- per serie om 4 skott
Inskjutning 60:- per vapen och max 10 skott – därefter 10:- per extra skott

Kal .22 bana
5 serier á 4 skott (egen ammunition) 30:-

Hagelbanorna (per serie om 25 duvor)
Hageljourp. 15:-
Ungdom(åldersgräns 20 år)/Älgjour 25:-
Banmedlem 30:-
Övriga 40:-
Övningsbana Lerduvor: 160:-
Övningsbana Hare: 160:-

Ammunition
Hagel 25 skott 70:-
6,5×55 10:- per skott
.308 15:-
.30-06 15:-
.22LR 1:-

 

All jourpersonal innehar banmedlemsskap och erlägger ingen avgift för serier på älgbanan.
Samtliga avgifter gäller vid ordinarie skjutdagar. Vid enskilt skytte utgår särskild avgift enligt överenskommelse.

 

Hisingen Göteborg JVK i bilder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Arkiv