Medlemsundersökning 2017

Styrelsen tackar de medlemmar som har svarat på vår enkät. På senaste styrelsemötet gick vi igenom svaren och diskuterade åtgärder. Ett av de tydligaste önskemålen i undersökningen var att göra styrelsen och styrelsearbetet mer synligt och detta har vi redan börjat åtgärda. (Se mer under Kretsinformation/Styrelsen 2017.) Vi kommer under hösten att arbeta vidare med åtgärder på de synpunkter som Ni lämnat. Det kommer också att framgå på hemsidan vad vi har beslutat om för åtgärder.

Trevlig sommar önskar

Styrelsen 

 

Publicerad i Blogginlägg

Hisingen Göteborg JVK i bilder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Arkiv