Kretsinformation

Jägareförbundet Hisingen Göteborg Jaktvårdskrets är en politiskt obunden ideell förening inom Göteborg och Bohus länsjaktvårdsförening och omfattar Göteborgs kommun exklusive Askims och Södra skärgårdens jaktvårdskretsar.

År 2006 skedde en sammanslagning av Hisingens och Göteborgs jaktvårdskretsar och vi är nu över 2.700 medlemmar. Jaktvårdskretsen är en sammanslutning som har till ändamål att tillvarata jägarnas intresse för jakt, vilt och viltvård och vi vill på alla sätt öka kännedomen om föreskrifter på viltvårdens och jaktens område och arbeta för ökad förståelse för människors ansvar för naturen.

I samverkan med Studiefrämjandet har vi kurser som syftar till att öka jägarnas kunskaper oavsett om det gäller skytte, hund, viltvård eller t ex hur man bäst tar till vara på viltet. Största satsningen är på blivande jägare där teorin är omfattande och vårt skyttecenter svarar för den praktiska utbildningen med säkerheten i fokus.

Hisingen Göteborg JVK i bilder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Arkiv