Kallelse till årsmötet 2018

Kretsens årsmöte hålls den 12 februari kl. 18.30 i klubbhuset. 

Som medlem i kretsen har du rösträtt på årsmötet. Motioner till årsmötet ska lämnas till styrelsen senast 31/12-2017 till styrelsen – företrädelsevis sekreteraren på mail kinaeberth@gmail.com.

Välkommen!