En tillbakablick

Hisingen Göteborg Jaktvårdskrets 50 år – en tillbakablick

Göteborgs Jaktvårdkrets bildades 1962 och Hisingens Jaktvårdskrets bildades 1963. Efter flera års förhandlingar slogs kretsarna samman 2006 till Hisingen Göteborg Jaktvårdskrets som då blev den näst största kretsen i landet sett till antalet medlemmar.

Aktiviteterna bland de två tidigare kretsarna har skilt sig något åt under åren då det är lite speciellt att bedriva kretsverksamhet i storstäderna där många av medlemmarna jagar på annat håll än där de bor.

Hisingenskretsen satsade tidigt på att få fram övningsbanor för hagel och kula.  1963 arrenderades därför ett område av dåvarande F9 norr om Säve flygplats och som fortfarande arrenderas och utgör basen för kretsens verksamhet.

De som inte var med på den tiden kan nog inte riktigt förstå hur jägarna efter tunga arbetsdagar samlades för att utan pengar kunna lägga grunden till den förnämliga anläggning vi har idag. Arrendet första året var hela 1.000:- och då var det en nästan oöverkomlig summa pengar men man lyckades genomföra sina planer. Oavsett vilket yrke man hade så arbetade man på sida vid sida, heder åt dem alla.

Den första skjutbanan som anlades var en nordisk trap 1965, därefter kom skeetbanan 1968 och 1972 påbörjades byggnationen av älgbanan.

Säve skyttecenter som vi numera kallar våra skjutbanor har därefter under åren utökats till att bestå av 2 nordisk trap, skeet, kompaktsporting, dubbeltrap, OL-trap,  kal 22 älgbana,    80 m älgbana och en inskjutningsbana på 100 m. För jägarexamen finns det en separat lerduvekastare och en harbana. Vårt klubbhus som från början bestod av en enkel byggbarack har under åren genomgått flera tillbyggnader och är nu en utmärkt klubbstuga där vi kan ha föreläsningar för upp till 70 personer med alla bekvämligheter.

Tidigt hade vi stor tävlingsverksamhet i lerduveskytte och under den senaste 10-års perioden har vi haft landskamper i nord trap, SM i flera grenar och träningsläger för landets främsta skyttar i skeet, dubbeltrap och OL-trap

Självfallet jobbar vi med alla former av jaktlig utbildning i Jägareförbundets regi, vi har haft utbildningar för jaktledare, gåsjakt, eftersök, kurs om rävspillning, GPS och mängder med praktiska tillfällen i jaktligt skytte. Varje år har vi olika föredrag och i år har det varit om vildsvin, kustjakt, hur man bäst tar tillvara viltet efter skottet och jakthundens lydnad.

En av våra viktigaste verksamheter är den praktiska utbildningen för blivande jägare och varje år har vi cirka 150 elever som alla ska avlägga teoretiska prov, hagelprov, grundprov i kula och högviltsprov och utbildningen liksom flera av våra föredrag sker i samverkan med Studiefrämjandet.

Våra banor är öppna för alla och totalt avlossas cirka 35.000 kulskott och 250.000 hagelskott under ett år.

Oavsett hur mycket vi jägare och skyttar själva lagt ner så hade vi inte lyckats utan bidrag från Göteborgs Jagtsällskaps stiftelse och företag som stöttat oss med pengar och material.

Efter 50 års verksamhet för jägarkåren firade vi detta med ett 50-årsjubilem den 1 juni tillsammans med några jaktbutiker och vapenleverantörer. Förutom olika skytteaktiviteter hade vi hunduppvisning av spaniel och retrievers och jakthundens grunddressyr. Rovdjurs- och viltlådan visades upp och medtagna horn kunde bedömas. JAQT hade en monter för att locka fler kvinnliga jägare till skjutbanorna.

Som krydda på moset så serverades rökt grillat vildsvin med tilltugg vilket upp-skattades av besökarna.

Vi tackar våra medlemmar för all hjälp som vi har fått under åren som har möjliggjort byggandet av skjutbanorna och att Ni har ställa upp som skjutledare.

Det är vår förhoppning att vi även under nästa 50-årsperiod kunna erbjuda våra medlemmar bra service på skjutbanorna, tillhandahålla den praktiska utbildningen för jägarexamen samt kunna hålla intressanta föredrag för jägarkåren.

Hisingen Göteborg Jaktvårdskrets                                                                               

//Styrelsen

 

Bilden nedan:

Nästa generations jägare Markus Hagberg, testar på kal -22 skytte, under vår jubileumsdag, med hjälp av skjutledare Charlie Thisell.

Foto Ralf Zackrisson

Charlie instruerar

Hisingen Göteborg JVK i bilder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Arkiv