Bloggarkiv

Skjutförbud på älgbanan pga tjäle

Vintern är på intåg och det har börjat frysa i kulfången på kulbanorna. Det innebär att vi just nu har skjutförbud på älgbanan där tjälen hunnit bli så pass tjock att vi bedömer att det inte är säkert att skjuta

Publicerad i Blogginlägg

Prova på skytte 13 nov för ungdomar

Ungdomsgruppen bjuder in dig mellan 13-19år på ett prova på 22lr skytte på vår 25m bana måndagen den 13/11 kl 18-20. Varmt välkomna!

Publicerad i Blogginlägg

Tävling i Jaktskytte 2017-09-24

Söndagen den 24/9 vill vi inbjuda till tävling i jaktskytte(Kula/Hagel)!  Anmälan mellan 10-11 och skytte från 11 och framåt!  Skyttet kommer ske som fyra olika moment, Älgbana, Precision, Nordisk trap och Sporting.  Tävlingen är således en kombinerad tävling som innefattar

Publicerad i Blogginlägg, Kommande aktiviteter, Nyheter

Medlemsundersökning 2017

Styrelsen tackar de medlemmar som har svarat på vår enkät. På senaste styrelsemötet gick vi igenom svaren och diskuterade åtgärder. Ett av de tydligaste önskemålen i undersökningen var att göra styrelsen och styrelsearbetet mer synligt och detta har vi redan börjat åtgärda.

Publicerad i Blogginlägg

Skjutbanorna öppnar igen den 1:a Augusti!

Skjutbanan har besiktigats av polisen och godkänts för en ny 5-årsperiod. För att banan skulle bli godkänd så krävdes det en hel del arbete, skjutvallen på älgbanan och vallen bakom inskjutningsbanan skulle höjas, blinderingen på älgbanan och kuren vid harbanan skulle

Publicerad i Blogginlägg

Hisingen Göteborg JVK i bilder

Prenumerera på vårt nyhetsbrev!

Arkiv