Bloggarkiv

Kallelse till årsmötet 2018

Kretsens årsmöte hålls den 12 februari kl. 18.30 i klubbhuset.  Som medlem i kretsen har du rösträtt på årsmötet. Motioner till årsmötet ska lämnas till styrelsen senast 31/12-2017 till styrelsen – företrädelsevis sekreteraren på mail kinaeberth@gmail.com. Välkommen!

Publicerad i Nyheter

Prova på skytte 13 nov för ungdomar

Ungdomsgruppen bjuder in dig mellan 13-19år på ett prova på 22lr skytte på vår 25m bana måndagen den 13/11 kl 18-20. Varmt välkomna!

Publicerad i Blogginlägg

Medlemsundersökning 2017

Styrelsen tackar de medlemmar som har svarat på vår enkät. På senaste styrelsemötet gick vi igenom svaren och diskuterade åtgärder. Ett av de tydligaste önskemålen i undersökningen var att göra styrelsen och styrelsearbetet mer synligt och detta har vi redan börjat åtgärda.

Publicerad i Blogginlägg

Medlemsundersökning 2017

Är du medlem i Hisingen Göteborg Jaktvårdskrets? Bra! Då kan du delta i föreningens medlemsundersökning. I denna önskar styrelsen få underlag för framtida förening arbete. Din medverkan är med andra ord viktig! För mer info och till medlemsundersökningen – klicka

Publicerad i Blogginlägg

Nu finns vi på Facebook!

I styrelsens arbete med att nå ut till fler medlemmar med information om vad som händer i föreningen har vi nu startat en Facebooksida. Här kommer vi att pusha för kurser, arrangemang, möten m.m. Så, finns du på Facebook –

Publicerad i Blogginlägg, Nyheter

Hisingen Göteborg JVK i bilder

Aktiviteter

Anmälan kan krävas, Läs mer under varje aktivitet!

Arkiv